Reklama

Reklama v infotexte televízie Mistral

DRUH TRVANIE CENA S DPH
Občianska inzercia - 1 stránka - do 50 znakov 1 týždeň 2 €
Oznam firmy o ponuke práce (bez názvu firmy) 1 týždeň 10 €
Oznam firmy o ponuke práce (s názvom alebo logom firmy) 1 týždeň 10 €
Oznam organizácie s komerčným obsahom do 50 znakov 1 týždeň 14 €
Oznamy politických strán 1 týždeň 14 €
Oznam SŠ a VŠ o možnostiach štúdia a prezentácie školy 1 týždeň 10 €
Blahoželania občania 1 týždeň 2 €
Blahoželanie s grafikou - foto 1 týždeň 4 €
Grafické spracovanie reklamného obrázku jednorázovo 10 €
Reklamná stránka v trvaní 10 sekúnd 1 týždeň 25 €
Reklamná stránka v trvaní 10 sekúnd 2 týždne 50 €
Reklamná stránka v trvaní 10 sekúnd 3 týždne 66 €
Reklamná stránka v trvaní 10 sekúnd 4 týždne 80 €
Reklamný obrázok umiestnený v reklamnom bloku NM 1 týždeň 50 €
Dlhodobý prenájom reklamnej stránky - 10 sek. 3 mesiace 200 €
Dlhodobý prenájom reklamnej stránky - 10 sek. 6 mesiacov 360 €
Dlhodobý prenájom reklamnej stránky - 10 sek. 1 rok 660 €

Oznamy zdarma - organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Michalovce a informácie vo verejnom záujme LEN po dobu prvých 14 dní (zvyšok spoplatňované podľa uvedeného cenníka).

Reklamný spot (videoreklama)

Vysielaný po premiére a všetkých reprízach Novín Mistral
DRUH CENA S DPH
Výroba 30 sek. reklamy 50 €
Odvysielanie reklamného spotu počas 1 týždňa 50 €
Odvysielanie reklamného spotu počas 1 mesiaca 200 €
Zľavy za ďalšie odvysielanie
1 - 3 mesiace 20% zľava
3 - 6 mesiacov 30% zľava
6 - 9 mesiacov 40% zľava
9 - 12 mesiacov 50% zľava
Celoročná reklama 1000 €

Výroba a odvysielanie spoplatnených príspevkov

DRUH CENA S DPH
Príspevok do 3 minút (výroba aj odvysielania počas 1 týždňa) 50 €
Príspevok od 3 do 20 minút (iba výroba) 500 €
Príspevok od 3 do 20 minút (vysielanie počas 1 týždňa) 100 €

Poznámka: Spoplatnené príspevky sú príspevky o činnosti a prezentácii súkromných a štátnych firiem, SŠ, VŠ, zariadení VÚC, obcí a ďalších organizácií, ktoré prejavia záujem o vlastnú prezentáciu v TV Mistral.

Iné služby TV Mistral

DRUH CENA S DPH
Nahratie nosiča, prepis príspevkov - 1 akcia do 10 minút 2 €
- 1 akcia nad 10 minút 5 €
- 2 akcie a viac na 1 DVD nosič bez rozdielu dĺžky 20 €
- ďalšie kópie už vyrobeného DVD nosiča 1 €
Nahratie podujatia, záznamu - do 60 minút/1 kamera 100 €
Nahratie podujatia, záznamu - do 60 minút/2 kamery 200 €
Nahratie podujatia, záznamu - každých ďalších 30 minút/2 kamery 100 €

Objednávka reklamy v TV Mistral